Zdravstvene ustanove unutar županije

Livno:

Županijska bolnica “Dr. fra Mihovil Sučić”, Svetog Ive 2. Tel: 034/200-423
Dom zdravlja Livno, Svetog Ive 2. Tel: 034/202-545
Područna ambulanta Lištani, Sl. Lištani bb.

Tomislavgrad:

Dom zdravlja Tomislavgrad, Dr. Mije Ferića bb. Tel: 034/356-124

Kupres:

Dom zdravlja Kupres, Splitska bb. Tel: 034/274-594

Glamoč:

Dom zdravlja Glamoč, Dr. Ante Starčevića bb. Tel: 034/273-052; 034/273-053

Drvar:

Dom zdravlja Drvar, Maršala Tita bb. Tel: 034/819-435

Bosansko Grahovo:

Liječnička ambulanta, Splitska bb. Tel: 034/850-104