U skladu sa zadacima i obvezama, ZZJZ  županije HB  će  svoju unutarnju organizaciju uskladiti tako da  kroz odgovarajuće službe ravnomjerno i sveobuhvatno odrađuje poslove koje su njegova obaveza . 

Službe ZZJZ su:

 • služba za sprječavanje i suzbijanje zaraznih bolesti
 • služba za imunizaciju
 • služba za socijalnu medicinu i zdravstvenu statistiku
 • služba za zdravstvenu ekologiju (laboratorij)
 • služba zajedničkih djelatnosti

I.  SLUŽBA ZA SPRJEČAVANJE I SUZBIJANJE ZARAZNIH BOLESTI

1. Praćenje kretanja zaraznih i parazitarnih oboljenja

 • prijem i registriranje individualnih prijava zaraznih i parazitarnih oboljenja
 • kompjutorska i statistička obrada prijava za svaki Dom zdravlja na području
  županije i grupiranje podataka za cijelu županiju
 • izrada  polugodišnjeg i godišnjeg izvješća ( epidemiološki vjesnik)
 • obilazak i koordinacija s higijensko-epidemiološkim službama, te nadzor nad               pojavom i kretanjem zaraznih bolesti sa stručnom pomoći

2. Praćenje epidemija zaraznih bolesti

 • prijem prijava i odjava svih epidemija
 • proglašenje eventualnih epidemija na području županije
 • tjedno prikupljanje prijava zaraznih bolesti iz svih općina, njihovo objedinjavanje i   dostavljanje tjednih izvješća  Federalnom  ZZJZ
 • pružanje stručne i metodološke pomoći H-E službama Domova zdravlja kod pojave epidemije

3. Praćenje pojavnosti nezaraznih oboljenja ( koje poprimaju oblike epidemije)

 • šećerna bolest
 • maligne bolesti Can-reg ( poseban informatički program )
 • TBC- vođenje registra
 • AIDS- vođenje registra
 • Dijabetes- uvođenje registra
 • vođenje bolničkog morbiditeta

II. SLUŽBA ZA IMUNIZACIJU

 • nabavka i distribucija cjepiva;( obavezna imunizacija)
 • nadzor nad hladnim lancem
 • praćenje provođenja programa imunizacije, koji se treba provoditi
  kontinuirano a prema važećem kalendaru cijepljenja F BiH
 • praćenje evaluacije programa imunizacije
 • izrada tjednih, mjesečnih i godišnjih izvješća
 • nabavka  cjepiva protiv rabiesa
 • nabavka i distribucija seruma protiv zmijskog otrova

Medijski će se popratiti na svim radio postajama HB županije:

 • gripa-zdravstveno prosvjećivanje- cijepljenje
 • Svjetski dan borbe protiv AIDS-a
 • tuberkuloza
 • trihineloza
 • Svjetski dan nepušenja 31. svibnja
 • epidemije nezaraznih bolesti
 • kardiovaskularne bolesti
 • droga, alkoholizam i druge bolesti ovisnosti
 • maligne bolesti ( podaci za županiju)
 • Svjetski dan zdravlja ( s temom odabranom za tekuću godinu )
 • Informacija u svezi sa kvalitetom vode za piće(gradska i seoska sredina)
 • Predstaviti javnosti podatke iz polugodišnjeg i godišnjeg vjesnika

III. SLUŽBA ZA SOCIJALNU MEDICINU I ZDRAVSTVENU STATISTIKU

Služba za socijalnu medicinu i zdravstvenu statistiku obuhvatit će izradu godišnjih izvješća i to:

 • izvješće o organizacijskoj strukturi i kadrovima uposlenim u zdravstvu
 • izvješće o radu Primarne zdravstvene zaštite
 • izvješće o radu specijalističkih službi
 • izvješće o radu službe za zdravstvenu zaštitu žena
 • izvješće o radu stomatološke službe
 • izvješće o radu laboratorija
 • vodeće bolesti iz PZZ
 • vodeće bolesti utvrđene u zdravstvenoj zaštiti žena
 • vodeće bolesti utvrđene u stomatološkoj službi
 • zbirna prijava zaraznih bolesti

IV. SLUŽBA ZA ZDRAVSTVENU EKOLOGIJU (LABORATORIJ)

Služba za zdravstvenu ekologiju obuhvatit će:

 • sanitarni nadzor nad opskrbom vode za piće
 • laboratorijska kontrola vode za piće
 • laboratorijska analiza vode u rijekama i Buškom jezeru po potrebi ( kupališta u ljetnim mjesecima)
 • nadzor deponija smeća
 • kontrolu kakvoće i mikrobiologije namirnica i predmeta opće uporabe
 • nadzor proizvodnih pogona prehrambene industrije, uslužnih objekata i djelatnika koji rade u njima( laboratorijska obrada briseva nosa i grla te nalaz stolice)
 • nadzirati mjere provođenja DDD poslova

V. SLUŽBA  ZA ZAJEDNIČKE  DJELATNOSTI

Služba  će obavljati:

 • kadrovske poslove
 • obavljat će poslove protokola i arhive
 • ekonomsko – financijske poslove ( obračun i isplata plaća, fakturiranje,
  plaćanje pravnim i fizičkim osobama, poslove periodičnog obračuna i
  završnog računa te druge poslove predviđene sistematizacijom radnih mjesta)
 • sve daktilografske poslove