Broj: 01-160-2/1-16

Livno, 26.07.2016.godine

Na temelju članka 72. stavak (2) Zakona o javnim nabavama u Bosni i Hercegovini (“Službeni glasnik BiH”, br. 49/04, 19/05, 52/05, 8/06, 24/06 i 70/06, 39/14), članka 25. stavak 1. točka 7. Statuta Zavoda za javno zdravstvo Hercegbosanske županije (broj 01/4/1/98 od 17.08.1998. godine i Odluke broj 01-73/1-2001 od 09.05.2001. godine) i članka 7. Pravilnika o postupku izravnog sporazuma (broj: 13-UV-22/15 od 23.01.2015. godine), donijeta je slijedeća

ODLUKA

  1. Ovom Odlukom se utvrđuje da će se zaključiti izravni sporazum sa pozvanim dobavljačem ,,Semikem“ d.o.o. Sarajevo za nabavu robe – laboratorijskog materijala za vode i briseve na čistoću čija ponuda udovoljava zahtjevima ugovornog tijela i cijena u istoj nije viša od odgovarajuće tržišne cijene za robe koje su ponuđene.
  2. Ukupna vrijednost robe iz točke 1. ove Odluke sukladno prihvaćenoj ponudi iznosi 2.820,87 KM bez PDV-a, 479,55 KM PDV, odnosno 3.300,42 KM sa PDV-om.
  3. Ova odluka stupa na snagu s danom donošenja

Bez naslova

 

 

 

 

 

Dostaviti:

– Spis javne nabave,

-Pismohrani