Zavod za javno zdravstvo županije Hercegbosanske je zdravstvena ustanova koja obavlja javno zdravstvenu djelatnost na području županije.Javno zdravstvena djelatnost predstavlja sponu kliničke i preventivne medicine s drugim srodnim znanostima ( ekonomija, sociologija, pravo, i dr. ) koja ima za cilj  praćenje zdravstvenog stanja stanovništva,edukaciju  i unapređenja zdravlja na određenoj regiji.

PLAN I PROGRAM  RADA ZZJZ, temelji se na odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti i Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti Sl.novine F BiH 29/05

Sukladno zakonu ZZJZ HBŽ će u buduće:

 • Pratiti epidemiološku situaciju na području županije,te predlagati,
  organizirati i provoditi protuepidemijske mjere kontinuirano te mjere zaštite zdravlja pučanstva i u izvanrednim prilikama.
 • planirati i vršiti nabavku cjepiva te  distribuciju cjepiva, nadzirati evaluaciju programa obavezne imunizacije( djeca od 0-18 godina)
 • planirati i vršiti sezonsko cijepljenje protiv gripe
 • provoditi antirabičnu zaštitu pučanstva preekspoziciono i postekspoziciono
 • pratiti, proučavati i analizirati  ispravnost vode za piće
 • vršiti sanitarne preglede osoba koji rade u djelatnosti vezane za pripremu , posluživanje i proizvodnju hrane
 • vršiti sanitarne preglede sukladno Zakonu zdravstvenih i prosvjetnih djelatnika
 • pružati stručnu pomoć u izradi zdravstvenog zakonodavstva te nadzirati   istraživanja iz područja javnog zdravstva
 • surađivati sa  higijensko-epidemiološkim službama Domova zdravlja  na području županije
 • obavljati i ostale poslove iz područja javnog zdravstva na zahtjev županijskog
  Ministarstva zdravstva
 • Nadzirati i otkrivati nove slučajeve oboljenja od zoonoza (bruceloza i antrax) ,te
  surađivati sa veterinarskim službama(veterinarske stanice, Veterinarska županijska inspekcija)
 • obavljati poslove  savjetovanja i testiranja  na AIDS u sklopu programa Federalnog ministarstva zdravstva i Fonda solidarnosti ZZZO F BIH
 • voditi evidenciju i statistički obrađivati podatke koji se dostavljaju iz zdravstvenih ustanova po pitanu kapaciteta , profila zaposlenih i usluga u zdravstvenim ustanovama
 • statistički obrađivati podatke o bolničkom morbiditetu
 • redovito dostavljati statističke podatke FZZJZ i F ministarstvu zdravstva
 • Kroz strategiju Programa borbe protiv TBC koji je započeo u 2011 godini nastaviti djelatnost odnosno tražiti i suzbijati nove slučajeve bolesti na našoj županiji.