Odluka o poništenju postupka javne nabave

Broj: 01-87-1-13/1-16 Livno, 31.05.2016. godine Na temelju članka 69. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BIH“, broj: 39/14), članka 25. stavak 1. točka 7. Statuta Zavoda za javno zdravstvo Hercegbosanske županije (broj 01/4/1/98 od 17.08.1998. godine i Odluke broj 01-73/1-2001 od 09.05.2001. godine) donesena je slijedeća   ODLUKA o poništenju postupka javne [...]